Welkom op onze nieuwe website!

We staken onze site in een nieuw kleedje om het voor jullie, patiënten, wat praktischer te maken.

De link naar online afspraken is duidelijker zichtbaar en we brachten ook wat extra praktische info aan.

Hopelijk komt het jullie gebruiksgemak ten goede.

Veel leesplezier alvast!


Dokters Jef, Philip en Adine 


Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken

U kunt ONLINE een afspraak maken via de menubalk bovenaan 'Maak afspraak via internet'.

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

NIEUWE HAIO Dr. Emily Dauwe


Wij zijn officieel erkend als opleidingspraktijk. 

Zoals jullie al gemerkt hebben is Dr. Emily als nieuwe HAIO tewerkgesteld in onze praktijk.

HAIO staat voor Huisarts in Opleiding. Een HAIO is een afgestudeerd arts die zich na 6 jaar basisopleiding, gedurende 3 jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. De HAIO leert al doende in een erkende opleidingspraktijk met een praktijkopleider als supervisor. In onze praktijk werd Dr. Vulsteke als praktijkopleider erkend door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) en de erkenningscommissie voor huisartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 

De HAIO voert alle taken (raadplegingen, huisbezoeken en wachtdiensten) zelfstandig als huisarts uit. Zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met uw huisarts en zij elk moment iemand van de vaste huisartsen kan bereiken voor overleg. 

Net als de andere huisartsen heeft de HAIO inzage in uw globaal medisch dossier, zodat zij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden ook voor haar de regels van het beroepsgeheim. De HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in de praktijk.

U kunt bij haar ook een online afspraak boeken via de online agenda.